Yetenek Atölyeleri

Buca Ege Çocuk Dünyası Anaokuluna Hoşgeldiniz! | Buca - İZMİR

  • 0232 448 45 85Bizi Arayın!

  • info@egecocukdunyasi.com.trBize Yazın!

Branş Dersleri

Yetenek Atölyeleri

Yetenek Atölyeleri

Buca Ege Çocuk Dünyası Anaokulu Yetenek Atölyeleri kapsamındaki tüm sınıf içi etkinlikler, okulumuzun  sınıf öğretmenleri ve branş öğretmeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yetenek atölyeleri şu şekildedir:

Müzik Atölyesi

Müzik eğitimi, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini ve müziği oluşturan notaları tanıyarak müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Bu beceriler, “Müzik Etkinliği” ile kazandırılır.

Sanat Atölyesi

Görsel sanatlar eğitimi, çocuğun, duygu ve düşüncelerini görsel sanat malzemelerini kullanarak yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini geliştirir. Bu beceriler, “Görsel ve Sanatsal Etkinlikler” ile kazandırılır.

Anadil Atölyesi

Bu program kapsamında, çocukların özellikle anadil ile ilgili sözel ve işitsel gelişimlerine yönelik güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilir.

Bilim Atölyesi

Bu program kapsamında çocukların, doğa, ekoloji, fen, bilim, teknoloji konularına ilişkin bilgi ve beceriler kazanması amaçlanır. Bu kapsamdaki beceriler, “Bilim Etkinliği” ile kazandırılır.

Bedensel Etkinlikler Atölyesi

Bu program kapsamında çocukların, beden bölgelerini tanıması, kaba ve ince motor becerileri geliştirmesi, koordinasyon, denge, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, hareket estetiği, bedensel ritim gibi becerileri kazanması amaçlanır. Bu kapsamda, “Dans Etkinliği” ve “Beceri ve Koordinasyon Etkinliği” yapılır.

Sosyal Yetenek Atölyesi

Bu program kapsamında, çocukların, kişilik özellikleri ve değerleri geliştirilir. Buna bağlı olarak, kendine güven duyma, olumlu benlik algısı geliştirme, kendisiyle ilgili farkındalık kazanma, iletişim kurma, kendini ifade etme, sosyal ilişki problemlerini çözme, liderlik, saygı, sorumluluk vb. beceriler kazandırılır. Bu beceriler, “Yaratıcı Drama Etkinliği”, “Toplumsal Değerler Eğitimi Etkinlikleri” ile kazandırılır.

Düşünsel Yetenekleri Geliştirme Programı

Bu program, çocukların, dikkat, algı, hafıza gibi temel zihinsel fonksiyonları ile tahmin yürütme, neden-sonuç ilişkileri kurma, akıl yürütme gibi temel düşünme becerileri ile problem çözme ve stratejik düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Program kapsamındaki beceriler, “Dikkat ve Bellek Etkinliği” ve “Satranç Etkinliği” ile geliştirilir.